CSS 文本转换

文本转换

text-transform 属性用于指定文本中的大写和小写字母。

它可用于将所有内容转换为大写或小写字母,或将每个单词的首字母大写:

实例

p.uppercase {
  text-transform: uppercase;
}

p.lowercase {
  text-transform: lowercase;
}

p.capitalize {
  text-transform: capitalize;
}

Related Tags:

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注